د اکسیجن بینر

د H2S لرې کول

20000Nm3d-د تیلو میدان-ګاز-desulfurization

20000Nm3/d د نفتو فیلډ ګاز ډیسلفرائزیشن

ظرفیت: 20000Nm3/d
H2د پاکوالي: ≤1PPmV
د پروژې ځای: چین

/h2s-لیرې کول-نباتات-محصول/

200000Nm3/d د نفتو فیلډ ګاز Desulfurization

ظرفیت: 200000Nm3/d
H2د پاکوالي: ≤1PPmV
د پروژې ځای: چین